Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju

28-100, Busko-Zdrój, ul. Janusza Korczaka 13 tel.: 41 378 33 37 e-mail: sp2@oswiata.busko.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 452741
  • Do końca roku: 89 dni
  • Do wakacji: 262 dni

Kalendarium

Wtorek, 2023-10-03

Imieniny: Bogumila, Gerarda

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia

Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku-Zdroju została otwarta w 1965 roku. Funkcję kierownika szkoły pełnił wówczas mgr Edward Pisarczyk.

W roku szkolnym 1966/67 w wyniku reformy szkolnictwa wprowadzono po raz pierwszy klasę VIII. Zajęcia odbywały się w systemie dwuzmianowym. Placówka liczyła wówczas 19 oddziałów i zatrudniała 16 nauczycieli.

29 września 1972 roku nadano szkole imię Hanki Sawickiej i wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą patronce. W czerwcu 1972 roku miało miejsce uroczyste otwarcie miasteczka ruchu drogowego. Od 1972 roku szkoła funkcjonuje jako Zbiorcza Szkoła Gminna, skupiając pod swym patronatem punkty filialne w Kamedułach, Kostkach i Siesławicach. W 1974 roku dyrektorem szkoły został mianowany mgr Włodzimierz Kozłowski. W tym czasie w 17 oddziałach pracowało 29 nauczycieli. Dodatkowo zorganizowano 3 oddziały w punkcie filialnym w tutejszym szpitalu. 13 października 1975 roku dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci. Zgromadzono w niej szereg pamiątkowych dokumentów obrazujących walkę narodu polskiego z okupantem hitlerowskim. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 cieszy się dużym uznaniem w środowisku, jak również u władz oświatowych. W roku szkolnym 1994/95 poddano szkołę kompleksowej wizytacji i oceniono pracę całej placówki na ocenę wyróżniającą.

W 1997/98 roku dyrektorem PSP nr 2 w Busku-Zdroju został wybrany w drodze konkursu mgr Dariusz Kumor. Od samego początku urzędowania dał się poznać jako dobry gospodarz i znakomity organizator pracy szkoły. Pod jego kierownictwem PSP nr 2 kultywuje tradycje, dzięki którym placówka jest rozpoznawana i pozytywnie oceniana w środowisku.

Do 2000 roku realizowany był program ośmioklasowej SP. Mury szkoły opuściło 35 roczników klas ósmych. W 1998 roku uczęszczało do PSP nr 2 około 800 uczniów. Do 1999 roku placówka pracowała w systemie dwuzmianowym. Szkoła posiadała 19 klasopracowni wyposażonych w ergonomiczny sprzęt i pomoce szkolne, bibliotekę, świetlicę, salę gimnastyczną, sklepik spółdzielni uczniowskiej, harcówkę, gabinet pedagoga szkolnego, pokój nauczycielski, sekretariat szkoły, szatnię oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Szkoła posiadała dobrą, wykształconą kadrę, która stale podnosiła swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach, warsztatach i konferencjach. W szkole działało ponad 20 organizacji i kół zainteresowań. Były to między innymi: Samorząd Szkolny, PCK, ZHP, LOP, Spółdzielnia Uczniowska "Zgoda", Koło Polonistyczne, Koło Informatyczno-Dziennikarskie, Koło Filmowe, SKTK, Teatrzyk Szkolny, SKS, UKS "Olimpia" i inne. Nasza młodzież osiągała znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatu i województwa.

Od 2004 r. do 2017 r . szkoła prowadziła oddziały integracyjne. Nadal jednak uczą się w niej dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Wychodząc naprzeciw ich specyficznym potrzebom, nauczyciele dostosowują dla nich formy i metody pracy z każdego przedmiotu. Nauka w szkole odbywa się w atmosferze współpracy i wzajemnego zrozumienia. Staramy się jak najpełniej wykorzystywać opisaną wyżej szeroką bazę lokalową i dydaktyczną, by stworzyć wszystkim naszym uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju.

Od 1 września 2017 r. Publiczna   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju jest znów szkołą ośmioklasową. Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 500 uczniów, którzy  pochodzą ze środowiska miejskiego oraz wiejskiego. Uczniowie z terenów wiejskich objęci są dowozem. 

Od czerwca 2009 r. szkoła nosi imię Janusza Korczaka.