Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju

28-100, Busko-Zdrój, ul. Janusza Korczaka 13 tel.: 41 378 33 37 e-mail: sp2@oswiata.busko.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 452789
  • Do końca roku: 89 dni
  • Do wakacji: 262 dni

Kalendarium

Wtorek, 2023-10-03

Imieniny: Bogumila, Gerarda

Przetwarzanie wizerunku ucznia

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku-Zdroju przetwarza wizerunek uczniów (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

✦ funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i ochrony mienia

oraz

✦ związanych z promocją Szkoły na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2  w Busku-Zdroju NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunku uczniów lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na uroczystościach szkolnych, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

 

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.