Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju

28-100, Busko-Zdrój, ul. Janusza Korczaka 13 tel.: 41 378 33 37 e-mail: sp2@oswiata.busko.pl

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 452794
  • Do końca roku: 89 dni
  • Do wakacji: 262 dni

Kalendarium

Wtorek, 2023-10-03

Imieniny: Bogumila, Gerarda

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O placówce

O placówce

Publiczna   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju to szkoła przyjazna dziecku. Funkcjonowanie naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, oryginalności i kreatywnego myślenia. Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności.

Placówka zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Realizuje programy i projekty edukacyjne, innowacyjne metody nauczania i uczenia się, systematyczne wykorzystuje technologię informacyjno-komunikacyjną w pracy z uczniami. Ponadto podejmuje różnorodne działania, w których uczestniczy nie tylko społeczność szkolna, ale także inni mieszkańcy miasta.

Nauczyciele, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz w celu rozwijania ich pasji, prowadzą koła zainteresowań, zajęcia sportowe i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Uczniowie  osiągają  wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.

Uczniowie uczestniczą w życiu kulturalnym lokalnej społeczności  i biorą udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych i wyjazdach np. do kin, teatrów, na wystawy, do muzeów, na koncerty do filharmonii, do ośrodków tradycji regionalnej. Nauczyciele włączają także młodzież w działalność charytatywną, zachęcając do udziału w lokalnych, środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych akcjach na rzecz osób potrzebujących. Angażują się w akcje charytatywne m. in. udział w finale WOŚP, Szlachetna Paczka, zbiórka nakrętek i zużytych baterii. Wolontariat „Młodzi dla świata” organizuje akcje pomocy na rzecz chorych dzieci.

Budynek oddany do użytku w 1965 r. wymagał dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości. Obiekt należało dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnić  dojazd dla wózków inwalidzkich, windę oraz specjalnie przystosowane toalety. Jednocześnie celem modernizacji było zapewnienie większej przestrzeni dla użytkowników. W związku z tym od 2018 r. trwała rozbudowa budynku i unowocześnianie bazy dydaktycznej. Od początku roku szkolnego 2019/2020 znajduje się w nim 27 sal lekcyjnych, w tym trzy pracownie informatyczne i dwie pracownie językowe. Dysponujemy również wspaniale wyposażonymi pracowniami: geograficzną, fizyczną, chemiczną i biologiczną. W salach jest nowoczesny sprzęt multimedialny: tablice, komputery, kamery i rzutniki. W ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 2017, szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych (zakup monitorów i tablic interaktywnych). W całej szkole działa internetowa sieć bezprzewodowa.   

Na terenie szkoły znajdują się: sala gimnastyczna, świetlica, kuchnia, stołówka, gabinet terapii pedagogicznej, miejsce do terapii sensorycznej, gabinet pomocy przedmedycznej, biblioteka, pomieszczenia administracyjne i sklepik szkolny. Pozyskano fundusze na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i rządowego programu  „Książki naszych marzeń” szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej. W ramach rządowego programu – „Bezpieczna+” pozyskano fundusze na działania ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących społeczność szkolną.

W 2018 r. został oddany do użytku kompleks sportowy. Składa się on z: boiska do piłki ręcznej i mini piłki nożnej, do siatkówki i koszykówki, boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, 3-torowej bieżni wraz z bieżnią sprinterską do biegu na 60 m oraz ze skoczni do skoku w dal. Kompleks sportowy został oświetlony, wybudowano też ciągi piesze z kostki betonowej, ogrodzono. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój". Budynek i teren objęty jest monitoringiem wizyjnym.